Close

Bolu 23. Özel Eğitim Kongresi-1.Bildiri

Bolu 23. Özel Eğitim Kongresi-1.Bildiri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen 23.Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde “Necate Baykoç Üstün Yetenekliler ve Dahiler Enstitüsü ve Merkezi” bildiri sunumu yapılmıştır.

Tarih: 1Kasım 2013
Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu
Katılımcılar: Akademisyenler, özel eğitim merkezleri,eğitimciler, öğretmenler, üniversite öğrencileri