Close

Özet

Özet

Küçük Dahiler Çalıştayı (2012 - Ankara)

Küçük Dahiler Çalıştayı, Dünya ülkelerince “Yüzyılın Dahisi” kabul edilen, 23 Nisan ve 19 Mayıs Bayramlarını çocuk ve gençlere armağan eden Sevgili Ata’mıza ithaf edilmiştir.

Üstün yetenekli çocuklarla ilgili son yıllarda alan dışı kişi ve kuruluşların konuyu istismar edici yaklaşımları ve tanımlamaları bu konuda yapılan ciddi ve bilimsel çalışmaları içeren toplantılara duyulan ihtiyacı arttırmıştır.

Tarihimizde üstün yetenekli çocuklar için Enderun Mekteplerinden sonra en uzun ve yaygın sistem olarak faaliyet gösteren kurum Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM)’dir. Bu merkezler, Prof. Dr. Necate BAYKOÇ ‘un Türkiye şartlarına uygun, özgün bir proje olarak geliştirdiği, 1992-1995 dönemi MEB Genel Müdürlüğü döneminde kurduğu ve ismini verdiği merkezlerdir. 

Bu merkezlerin çalışma prensibine dayalı olarak 2007 yılında Prof. Dr. Necate BAYKOÇ tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk kez hafta sonu, kış ve yaz tatil programları uygulamalarının yapıldığı NB Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi Üstün Yetenekliler Birimi’nin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla, üstün yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla, Küçük Dahiler Çalıştayı düzenlenmiştir

Çalıştay üstün yetenekli çocukların gelişimleri, eğitimleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerileri ile merkezimizde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. 23 Nisan Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik Bayramını takip eden haftalarda Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek çalıştaylara akademisyenlerin, eğitimcilerin, öğretmenlerin, anne babaların ve üstün yetenekli çocukların katılımı planlanmıştır.

English EN Turkish TR