Close


Prof. Dr. Necate Baykoç Üstün Yetenekliler – Dahiler Enstitüsü ve Merkezi’ne ait tüm çalışmalar, programlar, ürünler, Türk Patent Enstitüsü tarafından MARKA tescili yapılmış, uzmanlar tarafından sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişim değerlendirmeleri yapılan ve yaşıtlarına göre ileri seviyede olan çocuklara yönelik üstün yetenek tanı ve teşhis uygulamalarının yanı sıra, tanılanmış bu çocuklara özgü, Üstün Yetenekliler Kış Tatili Özel Grup Çalışmaları, Üstün Yetenekliler Satranç Özel Grup Çalışmaları, Üstün Yetenekliler Resim – Heykel Özel Grup Çalışmaları programları geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Üstün yetenekli çocuklara yönelik tüm bu fırsatları sunmanın yanı sıra, konu ile ilgili aile eğitimleri, eğitimci eğitimleri, bilimsel araştırmalar, yayınlar ve projeler hizmetleri sunan kurum, farklı alt birimlerle faaliyet göstererek üstün yetenekli çocuklar ve eğitimleri alanında bütüncül bir hizmet olanağı sağlamaktadır.

Üstün yetenekli çocuklar hakkında ilk Türkiye Avrupa Birliği projesi dahil olmak üzere birçok proje geliştirilerek koordinatör kurum olarak projeler yürütülür. Yürütülen projelerden bazıları:
• 2005 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Glasgow Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” projesi İngiltere ve skoçya’da yürütülmüştür.

• 2007 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Warwick Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı ve Eğitimi Programları” projesi İngiltere’de yürütülmüştür.

Bu proje, üstün ve özel yetenekli bu çocukların bebeklik döneminden itibaren desteklenme ihtiyacı dikkate alınarak, sektörler arası işbirliği (Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, meslek kuruluşları, sanayi ticaret odaları, sanat kurumları, küçük-orta ölçekli ve büyük işletmeler gibi), Avrupa boyutu ile güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için gerçekleştirilmiştir. Projede;

Bebeklik, okul öncesi ve ilköğretim dönemdeki üstün yetenekli çocukların,
•       Tanı yöntemlerinin incelenmesi, uygulanabilirliğine göre Türkiye’de geliştirilmesi,
•       Çocuklar için okul öncesinden itibaren geliştirilen eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye şartlarına uygulanabilir şekilde geliştirilmesi,
•       Çocukların ailelerinin özellikle erken dönemde eğitimleri ve doğru yönlendirilmeleri için yapılan eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye’de uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Proje, İngiltere’de bu alanda yeterli olan iki üniversitede konuyla ilgili çalışmaların ve uygulamaların yerinde izlenmesi, bilgi alışverişinde ve incelemelerde bulunmak için 08.08.2005-05.09.2005 tarihlerinde Scottish Network for Able Pupils (SNAP- İskoçya Üstün Yetenekli Öğrenciler için Eğitim Çalışmaları Kurumu) ve Glasgow Üniversitesi ile GIFT Ltd. kurumu işbirliği ile; 23 07.2006-20.08.2006 tarihlerinde ise WARWICK Üniversitesi – NAGTY (National Academy for Gifted and Talented Youth- Üstün Yetenekli Gençlik Ulusal Akademisi) ve OTHERWISE ( İngiltere’de üstün yetenekliler alanında faaliyet gösteren işletme) kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek üzere planlanmış ve uygulanmıştır.

Proje sonunda, konu ile ilgili verilerin Üniversite, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgilenen kurumlarda kullanılması, geliştirilmesi ve ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmıştır ve bu çalışmalar halen devam etmektedir.

• 2006 yılında Türkiye, İtalya, Portekiz işbirliği ile Oyuncak Güvenliği Projesi, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı yürütülmüştür.

Bilimsel Toplantılara Katılım ve Düzenleme Hizmetleri

Üstün yetenekli çocuklar hakkında düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Kongre, Konferans, çalıştaylar, seminerler ve toplantılara katılarak Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar, önemi, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında paylaşımlarda bulunulmaktadır.

Katılınan Toplantı ve Kongrelerden bazıları:
• Enstitümüz kurucusu Prof. Dr. Necate Baykoç Budapeşte/Macaristan’ da gerçekleştirilen, Avrupa yetenek ağı oluşturulması amacıyla başlatılan projede Avrupa üstün yetenekliler haritasının oluşturulması projesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Avrupa Yeteneklileri Destekleme Ağı” konferansına Türkiye’de yapılan çalışmaları aktarmak amacıyla davet edilmiştir. Konferansta Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocuklar ve bu alanda yapılan çalışmalar ile Türkiye’de üstün yetenekliler alanında çalışmalar yapan ilk kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bildiri sunulmuştur.

 2007 yılında Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk kez üstün yetenekliler uygulamalarının yapıldığı NB Üstün Yetenekliler Merkezinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla, üstün yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Küçük Dahiler Çalıştayı” düzenlenmiştir. 27 – 28 Nisan 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, eğitimciler, öğretmenler, veliler ve üstün yetenekli çocukların tümünün bir araya geldiği ve her grup için ayrı paneller şeklinde düzenlenen çalıştay, konu ile ilgili tüm grupları bir araya getirmesi ile ilgi çekmiştir.

Enstitü Genel Hizmet Yapısı

NB Üstün Yetenekliler ve Dahiler Enstitüsü Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından, üstün yetenekli çocukların gelişimleri ve eğitimleriyle ilgili Ankara’da 2007 yılında kurulan, 2011 yılında İstanbul şubesi açılan NB Çocuk ve Genç Gelişim Merkezi ile NB Üstün Yetenekliler ve Dahiler Merkezi’ndeki çalışmalara dayalı olarak, 2012 yılında kurulmuştur.

0-21 yaşlar arası üstün yetenekli, çocukların veya gençlerin;

               • Gelişimlerini değerlendirmek ve destekleyici çalışmalar yapmak

               • Bireysel eğitimlerini sağlamak

               • Eğitimlerini destekleyici programlar geliştirmek

               • Özel programlar doğrultusunda grup eğitimlerini sağlamak

Yetişkinlere ve kurumlara yönelik,

               • Aile eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak

               • Eğitimci ve öğretmenlerin eğitimlerini sağlamak

               • Kurum danışmanlığı sağlamak (Kreşler, ana  okulları, ilkokullar, ortaokullar, özel eğitim merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri, üniversite birimleri)

               • Okullara ve diğer kurumlara programlar sağlamak

Bilimsel çalışmalar kapsamında üstün yetenekli çocukların,

               • Gelişim ve eğitimleri konusunda araştırmalar yapmak

               • Gelişim eğitim ve değerlendirmelerine ilişkin yurt içi, yurt dışı projeler hazırlamak ve uygulamak

               • Gelişim ve eğitimlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışı kongre, seminer ve konferanslar düzenlemek ve düzenlenen konferanslara katılmak

1. DEĞERLENDİRME – TANI BİRİMİ

Prof. Dr. Necate Baykoç ve alanında uzman çocuk gelişimciler, psikologlar tarafından 0-21 yaşları arasındaki üstün ve özel yetenekli çocuklarının tanılanmalarının yapıldığı birimdir.

2. EĞİTİM BİRİMİ

 

2.1. ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ

2.1.1. Üstün Yetenekliler Hafta Sonu Özel Grup Çalışmaları

Bireysel görüşmelerde uygun görülen, üstün yeteneklilerden oluşan 4-10 kişilik gruplarla Türkiye’de ilk defa 2007 yılında Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından başlatılan NB İlgi Yetenek Alanları Gelişim Programı kapsamında hafta sonu, kış tatili ve yaz tatili grup programları yürütülmektedir.

Program içeriği, uygulanacak yöntem, teknik ve metotlar Prof. Dr. Necate Baykoç’un koordinatörlüğünde hizmet içi eğitimleri tamamlanan uzman kadro tarafından hazırlanarak geliştirilmektedir. Özgün grup çalışmalarında matematik, fen bilimleri, müzik, drama, doğa bilimleri ve disiplinler arası alanlara ilişkin konulardan oluşturulan programlar uygulanmaktadır.

Program, laboratuvar uygulama merkezi niteliğinde çalışan, en fazla 10 çocuktan oluşan özel gruplarda uygulanmaktadır. Bireysel değerlendirmesi alınan ve üstün yetenek tanısı konulan çocukların grup içerisinde gözlemlenmesi, konularla ilgili detaylı bilgilere araştırarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek ve oynayarak keyifli bir şekilde ulaşabilmeleri, kendileri gibi üstün yetenekli ve dahi çocuklardan oluşan gruplar içerisinde paylaşımlarda bulunmaları ve kendi özgün projelerini oluşturmaları sağlanmaktadır.

2.1.2. Üstün Yetenekliler Satranç Özel Grup Çalışmaları

Yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda, ilgi ve yetenek alanları belirlenen çocuklar içerisinden satranç yönelimi ya da potansiyeli olan çocuklar satranç özel gruplarına yönlendirilir.

Müfredat programlarını destekleyici ve çocukların gelişimsel düzeylerine uygun eğlenerek öğrenme prensibine dayalı çalışmaları içeren 3-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşan özel grup çalışmalarında alanına uzman antrenörler tarafından satranç eğitimleri istenilen düzeyde sağlanırken çocukların sosyal gelişimini destekleyici uygulamalar ile de kapsamlı bir program yürütülür. 

2.1.3. Üstün Yetenekliler Resim-Heykel Özel Grup Çalışmaları

Yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda, ilgi ve yetenek alanları belirlenen çocuklar içerisinden yönelimi ya da potansiyeli olan çocuklar resim-heykel özel gruplarına yönlendirilir.

Müfredat programlarını destekleyici ve çocukların gelişimsel düzeylerine uygun eğlenerek öğrenme prensibine dayalı çalışmaları içeren 3-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşan özel grup çalışmalarında alanına uzman eğitmenler tarafından resim – heykel eğitimleri istenilen düzeyde sağlanırken çocukların sosyal gelişimini destekleyici uygulamalar ile de kapsamlı bir program yürütülür.

NB İLGİ ve YETENEK ALANLARI GELİŞTİRME  PROGRAMI 

ÖZGÜN PROGRAM MODELİ

Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar için NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı, Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez tarafından 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak Üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 50’ye yaklaşan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Program Türkiye’ye özgün model olup sınıf içi ve sınıf dışı gruplama, zenginleştirme ve hızlandırmayı kapsamaktadır.

Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde uygulanma olanağı olan, 2005 yılından itibaren 4 ayrı Özel İlköğretim Okulunda uygulanan ve halen uygulaması devam eden bir programdır. Program 2005-2007 yılları arasında 6 ana sınıfı, 8 birinci sınıfta uygulanmıştır. 2008-2009 Döneminde ise iki özel ilköğretim okulunda;  4 ana sınıfı, 6 birinci sınıf, 5 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü ve 1 beşinci sınıfta uygulamaktadır ve değerlendirme çalışmalarının bir bölümü tamamlanmıştır. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir.

2.2. ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMCİLERİNİN ve ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİMİ

Türkiye koşulları içerisinde sınıfında üstün yetenekli öğrencisi olan öğretmenlerin, üstün yetenekli çocuklar hakkında farkındalıklarının kazandırılması, Dünya’da ve Türkiye’de geliştirilen eğitim programları hakkında bilgilendirilmesi, aile yönlendirme ve rehberlik eğitimleri ile müfredat programlarına uyumlu sınıf içi uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiye, doğru kaynaklar ve yönlendirmeler ile ulaşabilmeleri amacıyla öğretmenlere yönelik “Sınıfımdaki Üstün Yetenekli Çocuk” Eğitimci Eğitimleri düzenlenmektedir. 

 

Eğitimin İçeriği

1. Modül: TANIMA SÜRECİ

Üstün yetenekli çocuk kimdir?

               • Fiziksel Gelişim Özellikleri

               • Sosyal Gelişim Özellikleri

               • Duygusal Gelişim Özellikleri

               • Zihinsel Gelişim Özellikleri

               • Dil Gelişim Özelikleri

               • Sınıf İçi Davranış Modelleri

               • Sınıf İçi Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

               • Aile İle Yaşanılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

2. Modül: UYGULAMA SÜRECİ

Derste Onun İçin Ne Yapabilirim?

Dünya’da Kullanılan Eğitim Modelleri

               • Türkiye’de Kullanılan Eğitim Modelleri

               • Sınıf içi Uygulanacak Destek Programlar

               • Zenginleştirme ve Farklılaştırılmış Eğitim Uygulamaları

               • Örnek Vaka Paylaşımları

               • Örnek Vaka Paylaşımları

3. Modül: DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yaptığım Uygulamalar Hedefine Ulaştı mı?

               • Sınıf İçi Yapılan Uygulamaların Değerlendirilmesi

               • Tartışma

               • Sonuç ve Öneriler

2.3. ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN EĞİTİMİ

Üstün yetenekli çocukların ailelerine yönelik, çocuklarını tanımalarına, onları anlamalarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek yönlendirmelerde bulunmalarına olanak sağlayacak eğitimler verilir. Çocuklarının sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin sağlıklı ilerlemesine katkıda bulanabilecek yönlendirmeler ile çocuklarının eğitim-öğretim ve sosyal hayatlarında sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için aile eğitim programları sağlanır.

Anne babaların çocuklarının ilk eğitimcileri oldukları göz önünde bulundurulduğunda, bebeklik ve okul öncesi dönemden başlamak üzere gözlemlenmesi gereken belirgin davranışlar ve uygulanması gereken davranış modelleri hakkında eğitim alan bireyler sağlıklı ve doğru yönlendirmelerle ilerlemiş üstün yetenekli çocuklarının yetişmesine yönelik destek alırlar. Buna ek olarak eğitimlerde, özellikle okul döneminde ortaya çıkan sosyal davranış sorunları, okul kuralları ve işleyişine yönelik çözüm önerileri ve çocukların ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim ortamlarının sağlanması amacıyla uygun yönlendirmeler yapılır.

3. PROGRAM GELİŞTİRME BİRİMİ

3.1. EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK PROGRAMLAR

3.1.1. NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak üstün yetenekli çocuklar için üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirilen bir programdır. Program, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 70’i bulan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde uygulanma olanağı olan program, çocukların ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesi esasına dayalı olup, bu doğrultuda ulusal müfredat programına entegre olacak şekilde geliştirilmiş özel bir programdır. Bütün çocukların yeterliliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre gelişim göstermelerini sağlamak, üstün ve özel yetenekli çocukların gelişimine ise üst düzeyde katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş,  bir okul programıdır.

Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimde uygulanma olanağı olan program, 2005 yılından itibaren 4 ayrı özel ilköğretim okulunda, 55 sınıfta yaklaşık 750 öğrenci, 50 sınıf öğretmeni ve 72 branş öğretmeni ile yürütülmüştür. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmekte olup, program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.

               • Kurum Danışmanlığı,

               • Fiziki Çevre Düzenlemeleri,

               • Önerilen Çocukların Tanılanması,

               • 32 Haftalık Eğitim Programı ve Müfredat,

               • Öğretmen Eğitimi Programı,

               • Dönem Sonu Değerlendirme Eğitimi,

               • Değerlendirme ve Uygulama Görüşmeleri,

               • Öğretmen Katılım ve Dönemlik Uygulama Belgesi,

               • Toplantılar,

               • Dönemlik Aile Bilgilendirme Konferansı,

               • Dönemlik marka ve isim kullanma izin belgesi

3.1.2. Üstün Yetenekliler Hafta Sonu Özel Grup Çalışmaları

Prof. Dr. Necate BAYKOÇ koordinatörlüğünde, uzmanlar tarafından geliştirilen, matematik, fen bilimleri, müzik, drama, doğa bilimleri ve disiplinler arası alanlara ilişkin konulardan oluşturulan özgün “Hafta Sonu Üstün Yetenekliler Özel Grup Programları”nın okullarda üstün yetenekli çocuklardan oluşan gruplarda uygulanması amaçlamaktadır. Ayrıca, çocukların konularla ilgili detaylı bilgilere araştırarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek ve oynayarak keyifli bir şekilde ulaşabilmeleri, kendileri gibi üstün yetenekli çocuklardan oluşan gruplar içerisinde paylaşımlarda bulunmaları ve kendi özgün projelerini oluşturmaları sağlamaktır. Program kapsamında doğru materyali doğru kaynaklar ve uygun yöntemler kullanarak bu çocukların eğitimleri hedeflenmektedir.

Program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.

               • Kurum Danışmanlığı

               • Fiziki Çevre Düzenlemeleri,

               • 8 Haftalık Eğitim Programı Müfredatı ve İlgili Materyaller, 

               • Öğretmen Eğitimi,

               • Eğitim Programının Uygulanması

               • Dönem Sonu Değerlendirme,

               • Dönem Sonu Değerlendirme ve Uygulama Görüşmeleri

               • Öğretmen Katılım ve Uygulama Yeterlilik Belgesi, 

               • Dönemlik Aile Bilgilendirme Konferansı,

               • Dönemlik marka ve isim kullanma izin belgesi

3.1.3. Okullar ve Eğitim Kurumları Danışmanlık Programı

Okullarda uygulanmakta olan program dahilinde danışmanlık verilecek okul şartları ile danışmanlık veren Enstitü şartları göz önünde bulundurularak yapılacak olan düzenlemeler ile Prof. Dr. Necate BAYKOÇ koordinatörlüğünde danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.

               • Okul Program İçeriğine Bağlı Kurum Danışmanlığı,

               • Fiziki Çevre Düzenlemeleri,

               • Yıllık Aile Bilgilendirme Konferansı,

               • Okul Tarafından Belirlenen Programı Yönetecek Eğitimci Grubuna Yönelik Eğitim,

               • Değerlendirme ve Uygulama Görüşmeleri,

               • Yıllık marka ve isim kullanma izin belgesi

3.1.4. Üstün Yetenekli Çocuklar Veli/Öğretmen Konferansları Programı

Prof. Dr. Necate Baykoç ve/veya ekibi tarafından okul öğretmenlerine ya da velilerine yönelik okul ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı konferanslar verilmektedir. 2’şer saatlik konferans sürecinde bilgiye ulaşan, sorularına cevap bulan öğretmen/velilerin üstün yetenekli çocuklar hakkında farkındalıklarının ve bilgilerinin artması, onlara yönelik uygun davranış modelleri ve yönlendirmeler ile üstün yetenekli çocukları desteklenmeleri amaçlanmaktadır. Program içeriği aşağıda belirtilmektedir.

Üstün Yetenekli Çocuklar

               • Gelişim Özellikleri,

               • Davranış Modelleri,

               • Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

               • Destek Çalışmaları

3.2. DİĞER KURUMLARA YÖNELİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Gelişen teknoloji ve imkânlarla birlikte ağırlaşan ve yoğunlaşan iş şartlarında personel memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Personele kendi hayatındaki en önemli gerçeği olan aile ve çocuk hayatına dair çözümler ve yönlendirmeler sağlamak amacıyla personel eğitim programları sunulur. Takım çalışması, örnek olay, rol oynama ve drama eğitim yöntemlerinden yararlanılarak sunulan eğitimlerde keyifli, öğretici ve tüm personelin yararlanabileceği eğitimler sağlanır.

Personeli iş dışındaki eğitim yöntemleri hakkına bilgilendirmek, ufuklarını genişletmek ve başkalarının davranışlarına karşı kendi duyarlılıklarını ölçme yeteneklerini geliştirmeyi sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitilecek personelin iş ortamı dışında bir arada bulunmalarını sağlanırken, eğitim süresince çalışma koşullarından soyutlanarak tüm ilgisini eğitime verebilmesi sağlanır. Ek olarak, bu eğitimler personele günlük baskılardan uzaklaşıp rahat bir ortamda düşünebilme olanağı sunar, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik paylaşım ve eğitim ortamları oluşturarak bilgilendirilmelerini sağlar.

Kurumlar İçin Önerilen Eğitimler

               • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

               • Üstün Yetenekli Çocuklar

               • Çocuk – Aile İletişimi, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

               • Okul- Aile İletişimi, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

               • Takım Çalışması ve İletişim Eğitimi

               • Çocuk-Aile İletişimi Özel Durumlar

               • Kardeş doğumu

               • İkiz kardeşler

               • Hastanede yatan/hasta çocuklar

               • Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar

Personel Eğitiminin Yararları

               • Alanında uzman kişiler tarafından yapıldığı için daha etkilidir.

               • İş ile ilgili eğitimlere göre daha sistematik ve planlı bir eğitim söz konusudur.

               • Çok sayıda personel aynı anda eğitimden yararlanabilir.

               • Bilgiler belli bir düzen içinde verildiğinden, eğitim rastlantılardan kurtarılmış olur.

               • Tüm bölümlerden personelin katıldığı programlarda, kişi başkalarının deneyimlerinden de yararlanma imkanını elde eder.

               • Keyifli bir atmosfer oluşmasını sağlar.

               • Personele onlara değer verildiğini ve önemsendiklerini görme imkânı verir.

               • Önemsendiğini hisseden personelin kuruma bağlığı ve çalışmaya karşı motivasyonu artar.

               • Çalışanların ve yöneticiler arasında ilişkileri kuvvetlendirir

4. ARGE BİRİMİ

4.1. Proje Geliştirme ve Yürütme Hizmetleri

Üstün yetenekli çocuklar hakkında ilk Türkiye Avrupa Birliği projesi dahil olmak üzere birçok proje geliştirilerek koordinatör kurum olarak projeler yürütülür.  Yürütülen projelerden bazıları:

               • 2005 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Glasgow Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” projesi İngiltere ve İskoçya’da yürütülmüştür.

               • 2007 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Warwick Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı ve Eğitimi Programları” projesi İngiltere’de yürütülmüştür.

Bu proje, üstün ve özel yetenekli bu çocukların bebeklik döneminden itibaren desteklenme ihtiyacı dikkate alınarak, sektörler arası işbirliği (Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, meslek kuruluşları, sanayi ticaret odaları, sanat kurumları, küçük-orta ölçekli ve büyük işletmeler gibi), Avrupa boyutu ile güçlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için gerçekleştirilmiştir. Projede;

Bebeklik, okulöncesi ve ilköğretim dönemdeki üstün yetenekli çocukların,

               • Tanı yöntemlerinin incelenmesi, uygulanabilirliğine göre Türkiye’de geliştirilmesi,

               • Çocuklar için okulöncesinden itibaren geliştirilen eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye şartlarına uygulanabilir şekilde geliştirilmesi,

               •  Çocukların ailelerinin özellikle erken dönemde eğitimleri ve doğru yönlendirilmeleri için yapılan eğitim programlarının incelenmesi ve Türkiye’de uygulanabilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Proje, İngiltere’de bu alanda yeterli olan iki üniversitede konuyla ilgili çalışmaların ve uygulamaların yerinde izlenmesi, bilgi alışverişinde ve incelemelerde bulunmak için 08.08.2005-05.09.2005 tarihlerinde Scottish Network for Able Pupils (SNAP- İskoçya Üstün Yetenekli Öğrenciler için Eğitim Çalışmaları Kurumu) ve Glasgow Üniversitesi ile GIFT Ltd. kurumu işbirliği ile; 23 07.2006-20.08.2006 tarihlerinde ise WARWICK Üniversitesi – NAGTY (National Academy for Gifted and Talented Youth- Üstün Yetenekli Gençlik Ulusal Akademisi) ve OTHERWISE ( İngiltere’de üstün yetenekliler alanında faaliyet gösteren işletme) kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmek üzere planlanmış ve uygulanmıştır.

Proje sonunda, konu ile ilgili verilerin Üniversite, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ile ilgilenen kurumlarda kullanılması, geliştirilmesi ve ülke geneline yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmıştır ve bu çalışmalar halen devam etmektedir.

               • 2006 yılında Türkiye, İtalya, Portekiz işbirliği ile Oyuncak Güvenliği Projesi, Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı yürütülmüştür.

4.2. Bilimsel Toplantılara Katılım ve Düzenleme Hizmetleri

Üstün yetenekli çocuklar hakkında düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Kongre, Konferans, çalıştaylar, seminerler ve toplantılara katılarak Türkiye’deki üstün yetenekli çocuklar, önemi, ihtiyaçları, sorunları ve çözüm önerileri hakkında paylaşımlarda bulunulmaktadır.

Katılınan Toplantı ve Kongrelerden bazıları:

               • Enstitümüz kurucusu Prof. Dr. Necate Baykoç Budapeşte/Macaristan’ da gerçekleştirilen, Avrupa yetenek ağı oluşturulması amacıyla başlatılan projede Avrupa üstün yetenekliler haritasının oluşturulması projesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Avrupa Yeteneklileri Destekleme Ağı” konferansına Türkiye’de yapılan çalışmaları aktarmak amacıyla davet edilmiştir. Konferansta Türkiye’de Üstün Yetenekli Çocuklar ve bu alanda yapılan çalışmalar ile Türkiye’de üstün yetenekliler alanında çalışmalar yapan ilk kurum olarak yapılan çalışmalar hakkında bildiri sunulmuştur.

               • 2007 yılında Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından kurulan ve Türkiye’de ilk kez üstün yetenekliler uygulamalarının yapıldığı NB Üstün Yetenekliler Merkezinin kuruluşunun 5. yılı dolayısıyla, üstün yetenekli çocukların gelişimi ve eğitimine ilişkin yapılan çalışmalar ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Küçük Dahiler Çalıştayı” düzenlenmiştir.

                • 27 – 28 Nisan 2012 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, eğitimciler, öğretmenler, veliler ve üstün yetenekli çocukların tümünün bir araya geldiği ve her grup için ayrı paneller şeklinde düzenlenen çalıştay, konu ile ilgili tüm grupları bir araya getirmesi ile ilgi çekmiştir.

               • Üstün Yetenekliler ve Dahiler Enstitüsü ve Merkezi’nin kurucusu Prof. Dr. Necate BAYKOÇ  ‘un konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldığı, düzenlenen Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı  16-17 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Çalıştayda, İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi İşbirliği ile üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitim süreci ele alınmıştır.

5. YAYIN BİRİMİ

5.1. Aile – Çocuk – Öğretmen Yayınları

5.1.1. Özel Gereksinimli Çoçuklar ve Özel Eğitim

Üniversitelerimizin bütün bölümlerinin eğitim ve öğretimlerinde yararlanabilecekleri, özellikle öğretmenlik programlarına devam eden öğretmen adaylarının uygulamada çok sık karşılaştıkları sorunlara kolay çözüm getirebilecekleri bilgileri kapsamaktadır.

Kitap dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; özel eğitimin genel özellikleri, özel eğitimin tarihçesi, bireysel eğitim programları (BEP), kaynaştırma ve aile eğitimi anlatılmaktadır.

İkinci bölüm; özel eğitim gereksinimi olan gruplara ilişkin nedenleri, yaygınlık oranlarını, gelişim özelliklerini, sınıflandırılmasını, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim süreçlerini, aile ve öğretmenlere önerileri kapsamaktadır.

Üçüncü bölümde özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama katılımı kolaylaştıran sanat, spor, drama ve kültürel çalışmalarla ilgili bölümler yer almaktadır.

Dördüncü bölümde ise günümüzde dünya ülkelerinde yapılan çalışmalar, Türkiye’de özel eğitim çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri, engelliler için yaşam merkezleri ve özel eğitimde yeni yaklaşımlar anlatılmaktadır.

Öğretmenlik Programları İçin Özel Eğitim

Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitime Giriş kitabı, Üniversitelerimizin bütün bölümlerinin eğitim ve öğretiminde yararlanabilecekleri, özellikle YÖK’ün öğretmenlik programlarının kur tanımları dikkate alınarak hazırlanan bir kitaptır ve öğretmenlik programına devam eden öğretmen adaylarının uygulamada çok sık karşılaştıkları sorunlara kolay çözüm getirebilecekleri bilgileri kapsamaktadır.

Hastanede Çocuk ve Genç

Hastanede Yatan Çocukların Hastaneye Hazırlayıcı Eğitimleri ve Hastane Okulları

5.1.2. Öğretmenin El Kitabı

Bu kitap, eğitim alanında görev yapan tüm eğitimcilere; özellikle de okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler için hazırlanmış olup, Okul yönetimi, öğretmenler arası, veliler ve öğrenciler ile iletişimde reçete niteliğinde pratik bilgiler sunan bir rehber kitaptır.

5.2.  Bilimsel Araştırmalar ve Yayınlar

Üstün Yetenekli çocuklar, gelişimleri, eğitimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda laboratuvar niteliğinde hizmet veren kurumda, uzman kadro tarafından bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar konferans, kongre ve seminerlere ek olarak, çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde de yayınlanarak akademisyenler, öğretmenler, program geliştiriciler ve ailelere ulaştırılmaktadır.

English EN Turkish TR