Close

AB Leonardo Da Vinci Değişim Programı, İngiltere

Üstün Yetenekli Okulöncesi ve İlköğretim Dönemindeki Çocukların Eğitim Programlarının İncelenmesi AB Leonardo Da Vinci Değişim Programı, İngiltere
2005 yılında Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Değişim Programı Kapsamında Glasgow Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “Üstün Yetenekli Çocukların Tanı Yöntemleri, Eğitim Programları ve Aile Danışmanlığı Çalışmalarının İleri Aşamada Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” projesi İskoçya ziyaretleri kapsamında yürütülmüştür.