Close

2nd CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH CY-ICER 2013

2nd CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH CY-ICER 2013
Lefkoşe’de düzenlenen 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Konferansı’nda yer alan Analyzing the Effectiveness of NB Interest and Ability Domains Weekend Special Group Programs for Gifted and Talented Students (Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar için NB İlgi ve Yetenek Alanları Hafta Sonu Özel Grup Problamları’nın Etkililiğinin İncelenmesi) konulu bildirimiz Social an Behavioral Sciences dergisinde yayınlanmıştır.

Tarih: 13-15 Şubat 2013
Yer: Lefkoşe, Kıbrıs