Close

Bolu 23. Özel Eğitim Kongresi-2.Bildiri

Bolu 23. Özel Eğitim Kongresi-2.Bildiri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen 23.Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde “Rehberlik Araştırma Merkezlerince Önerilen Gereksinimlerin Özel Gereksinimli Bireylere Uygunluğunun Araştırılması” bildiri sunumu yapılmıştır.

Tarih: 1Kasım 2013
Yer: Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Bolu
Katılımcılar: Akademisyenler, özel eğitim merkezleri,eğitimciler, öğretmenler, üniversite öğrencileri