Close

Çocuk Eğitimi Birimi – Grup

EĞİTİM BİRİMİ

ÜSTÜN VE ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ

Üstün Yetenekliler Hafta Sonu Özel Grup Çalışmaları

Bireysel görüşmelerde uygun görülen, üstün yeteneklilerden oluşan 4-10 kişilik gruplarla Türkiye’de ilk defa 2007 yılında Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından başlatılan NB İlgi Yetenek Alanları Gelişim Programı kapsamında hafta sonu, kış tatili ve yaz tatili grup programları yürütülmektedir.

Program içeriği, uygulanacak yöntem, teknik ve metotlar Prof. Dr. Necate Baykoç’un koordinatörlüğünde hizmet içi eğitimleri tamamlanan uzman kadro tarafından hazırlanarak geliştirilmektedir. Özgün grup çalışmalarında matematik, fen bilimleri, müzik, drama, doğa bilimleri ve disiplinler arası alanlara ilişkin konulardan oluşturulan programlar uygulanmaktadır.

Program, laboratuvar uygulama merkezi niteliğinde çalışan, en fazla 10 çocuktan oluşan özel gruplarda uygulanmaktadır. Bireysel değerlendirmesi alınan ve üstün yetenek tanısı konulan çocukların grup içerisinde gözlemlenmesi, konularla ilgili detaylı bilgilere araştırarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek ve oynayarak keyifli bir şekilde ulaşabilmeleri, kendileri gibi üstün yetenekli ve dahi çocuklardan oluşan gruplar içerisinde paylaşımlarda bulunmaları ve kendi özgün projelerini oluşturmaları sağlanmaktadır.

2.1.2. Üstün Yetenekliler Satranç Özel Grup Çalışmaları

Yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda, ilgi ve yetenek alanları belirlenen çocuklar içerisinden satranç yönelimi ya da potansiyeli olan çocuklar satranç özel gruplarına yönlendirilir.

Müfredat programlarını destekleyici ve çocukların gelişimsel düzeylerine uygun eğlenerek öğrenme prensibine dayalı çalışmaları içeren 3-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşan özel grup çalışmalarında alanına uzman antrenörler tarafından satranç eğitimleri istenilen düzeyde sağlanırken çocukların sosyal gelişimini destekleyici uygulamalar ile de kapsamlı bir program yürütülür.

2.1.3. Üstün Yetenekliler Resim-Heykel Özel Grup Çalışmaları

Yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda, ilgi ve yetenek alanları belirlenen çocuklar içerisinden yönelimi ya da potansiyeli olan çocuklar resim-heykel özel gruplarına yönlendirilir.

Müfredat programlarını destekleyici ve çocukların gelişimsel düzeylerine uygun eğlenerek öğrenme prensibine dayalı çalışmaları içeren 3-15 yaş arasındaki çocuklardan oluşan özel grup çalışmalarında alanına uzman eğitmenler tarafından resim – heykel eğitimleri istenilen düzeyde sağlanırken çocukların sosyal gelişimini destekleyici uygulamalar ile de kapsamlı bir program yürütülür.

NB İLGİ ve YETENEK ALANLARI GELİŞTİRME PROGRAMI -ÖZGÜN PROGRAM MODELİ-

Üstün ve Özel Yetenekli Çocuklar için NB

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı, Prof. Dr. Necate Baykoç Dönmez tarafından 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak Üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirdiği, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 50’ye yaklaşan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Program Türkiye’ye özgün model olup sınıf içi ve sınıf dışı gruplama, zenginleştirme ve hızlandırmayı kapsamaktadır.

NB İlgi Ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Genel Özellikleri

.       Ulusal müfredat programları ile bütünleşebilen, kolay uygulanabilir ve entegre edilebilen bir programdır
.       Üstün ve özel yetenekli çocukların en üst düzeyde yararlanabilmesine olanak sağlayan özel uygulamalar içerir
.       Tüm çocuklar için uygun bir programdır
.       Her çocuğun ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yararlanmasını sağlar, dolayısıyla her çocuğun ilgi ve yetenek alanlarının keşfedilmesi ve geliştirilmesini sağlar
.       Öğretmenleri ve çocukları araştırmaya, sorgulamaya, yeni bilgiler edinmeye ve yeni yöntemler bulmaya yönlendirir
.       Hem öğretmenlerin hem de çocukların mevcut bilgilerini “en iyi düzeyde kullanabilmelerini” ve “bilgi transferini” sağlar
.       Hem öğretmenler hem de çocuklar için birlikte çalışmak, birlikte üretmek ve yeni yöntemler keşfetmek için doğal bir süreç ve ortam sağlar
.       Hem öğretmenler hem de çocuklar için uygulamaları zevklidir
.       Program eğitimi kısa süreli ve kolay anlaşılabilir özelliktedir
.       Program için özel materyaller ve özel ek donanım gerekmez
.       Program ek maliyet gerektirmeden uygulanabilir

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan, 2005 yılından itibaren 4 ayrı Özel İlköğretim Okulunda uygulanan ve halen uygulaması devam eden bir programdır. Program 2005-2007 yılları arasında 6 anasınıfı, 8 birinci sınıfta uygulanmıştır. 2008-2009 Döneminde ise iki özel ilköğretim okulunda; 4 anasınıfı, 6 birinci sınıf, 5 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü ve 1 beşinci sınıfta uygulamaktadır ve değerlendirme çalışmalarının bir bölümü tamamlanmıştır. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmektedir.

English EN Turkish TR