Close

Program Geliştirme Birimi

EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK PROGRAMLAR

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı

NB İlgi ve Yetenek Alanları Geliştirme Programı Prof. Dr. Necate Baykoç tarafından 1993 yılında Türk Milli Eğitim sistemine ve Türkiye’nin sosyal-ekonomik şartlarına uygun olarak üstün yetenekli çocuklar için üniversitedeki çalışmaları sırasında geliştirileni bir programdır. Program, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü olduğu 1992-95 döneminde kurduğu ve ismini verdiği, bugün sayıları 70’i bulan Bilim ve Sanat Merkezlerinin uygulama modelini esas almaktadır. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, çocukların ilgi ve yetenek alanlarının belirlenmesi esasına dayalı olup, bu doğrultuda ulusal müfredat programına entegre olacak şekilde geliştirilmiş özel bir programdır. Bütün çocukların yeterliliklerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre gelişim göstermelerini sağlamak, üstün ve özel yetenekli çocukların gelişimine ise üst düzeyde katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş, bir okul programıdır.

Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde uygulanma olanağı olan program, 2005 yılından itibaren 4 ayrı özel ilköğretim okulunda, 55 sınıfta yaklaşık 750 öğrenci, 50 sınıf öğretmeni ve 72 branş öğretmeni ile yürütülmüştür. Programın farklı ilköğretim okullarında yaygınlaştırılma çalışmaları devam etmekte olup, program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.
. Kurum Danışmanlığı,
. Fiziki Çevre Düzenlemeleri,
. Önerilen Çocukların Tanılanması,
. 32 Haftalık Eğitim Programı ve Müfredat,
. Öğretmen Eğitimi Programı,
. Dönem Sonu Değerlendirme Eğitimi,
. Değerlendirme ve Uygulama Görüşmeleri,
. Öğretmen Katılım ve Dönemlik Uygulama Belgesi,
. Toplantılar,
. Dönemlik Aile Bilgilendirme Konferansı,
. Dönemlik marka ve isim kullanma izin belgesi

Üstün Yetenekliler Hafta Sonu Özel Grup Çalışmaları
Prof. Dr. Necate BAYKOÇ koordinatörlüğünde, uzmanlar tarafından geliştirilen, matematik, fen bilimleri, müzik, drama, doğa bilimleri ve disiplinler arası alanlara ilişkin konulardan oluşturulan özgün “Hafta Sonu Üstün Yetenekliler Özel Grup Programları”nın okullarda üstün yetenekli çocuklardan oluşan gruplarda uygulanması amaçlamaktadır. Ayrıca, çocukların konularla ilgili detaylı bilgilere araştırarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek ve oynayarak keyifli bir şekilde ulaşabilmeleri, kendileri gibi üstün yetenekli çocuklardan oluşan gruplar içerisinde paylaşımlarda bulunmaları ve kendi özgün projelerini oluşturmaları sağlamaktır. Program kapsamında doğru materyali doğru kaynaklar ve uygun yöntemler kullanarak bu çocukların eğitimleri hedeflenmektedir.
Program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.
. Kurum Danışmanlığı
. Fiziki Çevre Düzenlemeleri,
. 8 Haftalık Eğitim Programı Müfredatı ve İlgili Materyaller,
. Öğretmen Eğitimi,
. Eğitim Programının Uygulanması
. Dönem Sonu Değerlendirme,
. Dönem Sonu Değerlendirme ve Uygulama Görüşmeleri
. Öğretmen Katılım ve Uygulama Yeterlilik Belgesi,
. Dönemlik Aile Bilgilendirme Konferansı,
. Dönemlik marka ve isim kullanma izin belgesi

Okullar ve Eğitim Kurumları Danışmanlık Programı

Okullarda uygulanmakta olan program dahilinde danışmanlık verilecek okul şartları ile danışmanlık veren Enstitü şartları göz önünde bulundurularak yapılacak olan düzenlemeler ile Prof. Dr. Necate BAYKOÇ koordinatörlüğünde danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

Program içeriği aşağıda belirtildiği gibidir.
. Okul Program İçeriğine Bağlı Kurum Danışmanlığı,
. Fiziki Çevre Düzenlemeleri,
. Yıllık Aile Bilgilendirme Konferansı,
. Okul Tarafından Belirlenen Programı Yönetecek Eğitimci Grubuna Yönelik Eğitim,
. Değerlendirme ve Uygulama Görüşmeleri,
. Yıllık marka ve isim kullanma izin belgesi

Üstün Yetenekli Çocuklar Veli/Öğretmen Konferansları Programı

Prof. Dr. Necate Baykoç ve/veya ekibi tarafından okul öğretmenlerine ya da velilerine yönelik okul ihtiyaçlarına ve önceliklerine bağlı konferanslar verilmektedir. 2’şer saatlik konferans sürecinde bilgiye ulaşan, sorularına cevap bulan öğretmen/velilerin üstün yetenekli çocuklar hakkında farkındalıklarının ve bilgilerinin artması, onlara yönelik uygun davranış modelleri ve yönlendirmeler ile üstün yetenekli çocukları desteklenmeleri amaçlanmaktadır. Program içeriği aşağıda belirtilmektedir.

Üstün Yetenekli Çocuklar
. Gelişim Özellikleri,
. Davranış Modelleri,
. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
. Destek Çalışmaları

DİĞER KURUMLARA YÖNELİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMLARI

Gelişen teknoloji ve imkânlarla birlikte ağırlaşan ve yoğunlaşan iş şartlarında personel memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Personele kendi hayatındaki en önemli gerçeği olan aile ve çocuk hayatına dair çözümler ve yönlendirmeler sağlamak amacıyla personel eğitim programları sunulur. Takım çalışması, örnek olay, rol aynama ve drama eğitim yöntemlerinden yararlanılarak sunulan eğitimlerde keyifli, öğretici ve tüm personelin yararlanabileceği eğitimler sağlanır.

Personeli iş dışındaki eğitim yöntemleri hakkına bilgilendirmek, ufuklarını genişletmek ve başkalarının davranışlarına karşı kendi duyarlılıklarını ölçme yeteneklerini geliştirmeyi sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Eğitilecek personelin iş ortamı dışında bir arada bulunmalarını sağlanırken, eğitim süresince çalışma koşullarından soyutlanarak tüm ilgisini eğitime verebilmesi sağlanır. Ek olarak, bu eğitimler personele günlük baskılardan uzaklaşıp rahat bir ortamda düşünebilme olanağı sunar, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik paylaşım ve eğitim ortamları oluşturarak bilgilendirilmelerini sağlar.

Kurumlar İçin Önerilen Eğitimler
. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
. Üstün Yetenekli Çocuklar
. Çocuk – Aile İletişimi, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
. Okul- Aile İletişimi, Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
. Takım Çalışması ve İletişim Eğitimi
. Çocuk-Aile İletişimi Özel Durumlar
. Kardeş doğumu
. İkiz kardeşler
. Hastanede yatan/hasta çocuklar
. Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar

Personel Eğitiminin Yararları
. Alanında uzman kişiler tarafından yapıldığı için daha etkilidir.
. İş ile ilgili eğitimlere göre daha sistematik ve planlı bir eğitim söz konusudur.
. Çok sayıda personel aynı anda eğitimden yararlanabilir.
. Bilgiler belli bir düzen içinde verildiğinden, eğitim rastlantılardan kurtarılmış olur.
. Tüm bölümlerden personelin katıldığı programlarda, kişi başkalarının deneyimlerinden de yararlanma imkanını elde eder.
. Keyifli bir atmosfer oluşmasını sağlar.
. Personele onlara değer verildiğini ve önemsendiklerini görme imkânı verir.
. Önemsendiğini hisseden personelin kuruma bağlığı ve çalışmaya karşı motivasyonu artar.
. Çalışanların ve yöneticiler arasında ilişkileri kuvvetlendirir

English EN Turkish TR